Kirjainjumppa

Lasten taitotasosta riippuen kannattaa ensin valita vain muutama kirjain, joita leikeissä käytetään (esimerkiksi A, O, K, U). Kirjaimiin tutustutaan ensin lasten kanssa, jotta on varmasti selvää, miten ne muodostetaan.


  • Kirjainten muodostus: Lapset juoksevat salissa vapaasti ympäriinsä, musiikin tahtiin tai ilman. Kun musiikki lakkaa tai ohjaaja puhaltaa pilliin, pysähdytään. Ohjaaja huutaa muodostettavan kirjaimen ja ohjeen, miten se tulee muodostaa, esim. ”muodostakaa A yksin / K pareittain / U maassa” jne. Kun kirjain on muodostettu, juoksu jatkuu.

  • Kirjainten liikkuminen: Lapset menevät rykelmään salin keskelle, kaikilla kasvot samaan suuntaan. Jokaiselle lapselle annetaan oma kirjain. Ohjaaja sanoo, mitkä kirjaimet liikkuvat mihinkin suuntaan, esim. A:t liikkuvat takaperin taaksepäin, O:t sivuttain sivulle jne. Liikkeellä voi olla yhtä aikaa useampiakin kirjaimia. Liikkeet voidaan suorittaa niin, että liikutaan vähän matkaa ja palataan sitten takaisin tai sitten liikutaan niin pitkälle kuin tila antaa myöten, seinään asti ja palataan sitten takaisin keskelle.

  • Kirjainjuoksu: Lapset ovat edelleen jaettu samoin ”kirjaimiin” kuin yllä. He ovat salin toisella puolella maassa makaamassa omien kirjaintensa muodoissa. Kun ohjaaja huutaa jonkin kirjaimen, tämän kirjaimen tekijät nousevat seisomaan ja käyvät juosten esim. salin toisessa päässä koskettamassa seinää/puolapuita tai kiertämässä jonkin merkkipaalun ja palaavat takaisin omille paikoilleen alkuasentoon. Tässäkin leikissä kirjainryhmiä voi olla liikkeellä useampia.

  • Hernepussikirjaimet: Lapset ovat kirjaintensa mukaan salin neljässä eri kulmassa (kirjaimia voi välillä vaihtaa, jos halutaan että lapset tutustuvat kaikkiin kirjaimiin). Salin keskellä on hernepusseja isossa kasassa, josta käydään yksitellen (ryhmästä yksi kerrallaan) hakemassa hernepussi omaan pesään. Kun kaikki hernepussit on haettu, muodostetaan niistä ryhmän oma kirjain. Tarkoituksena on saada aikaiseksi mahdollisimman iso kirjain. Se ryhmä, kenellä on eniten hernepusseja, saa siis isoimman kirjaimen ja ”voittaa”.